Trwają obrady XLII Zjazdu Fizyków Polskich

W poniedziałek 9 września br. rozpoczął się Zjazd Fizyków Polskich w Poznaniu. W trakcie ceremonii otwarcia zostały wręczone odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP za zasługi dla Towarzystwa oraz nagrody PTF za 2013 r. Brązowy Krzyż zasługi za długoletnie zaangażowanie w działalność Biura Zarządu otrzymała wieloletnia jego kierownik dr Krystyna Żakowicz. Medal Mariana Smoluchowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał prof. Jan Misiewicz z Politechniki Wrocławskiej oraz Douglas Cline z Rochester Uniwersity. Odbyło się także spotkanie prezesów oraz przedstawicieli towarzystw fizyków z Białorusi, Czech, Danii, Japonii, Litwy, Niemiec, Tajwanu, Słowacji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch. Wykłady i sesje specjalistyczne potrwają do  piątku.  Program jest dostępny na stronie Zjazdu http://www.42zfp.put.poznan.pl/