Składki członkowskie PTF za 2014r.

P.T. Członkowie Polskiego Towarzystwa Fizycznego 

Zarząd Główny PTF przypomina wszystkim członkom PTF o obowiązku opłacenia składek członkowskich za rok 2014. Wysokości składek są takie same jak w poprzednim roku:
A. osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora: 40 zł;
B. osoby posiadające stopień naukowy doktora: 80 zł;
C. osoby posiadające stopień naukowy dr hab. lub tytuł profesora: 120 zł;
E. uczniowie, studenci i doktoranci przyjmowani po raz pierwszy do PTF, przez dwa lata od chwili przyjęcia: 10 zł. 

Składka powinna być opłacona jednorazowo do 30 kwietnia br. 

Aby wnieść opłatę, prosimy o zalogowanie się do swojego profilu członkowskiego w portalu PTF. Po wejściu na stronę http://ptf.net.pl/  należy przejść do zakładki ,,Członkostwo”, potem nacisnąć przycisk ,,Mój profil”, a po wprowadzeniu loginu i hasła logowania nacisnąć przycisk ,,składka członkowska”. Pojawi się strona ,,Składki”, na której są odnotowane opłacone przez Państwa składki PTF za lata 2012-2015. Aby zapłacić za rok 2014, klikamy na przycisk ,,Brak opłaty. Opłać teraz.” Pokazują się wtedy dwie opcje wpłaty: a) przelewem internetowym z konta bankowego za pośrednictwem portalu transferuj.pl; b) przy użyciu druku przelewu, którego formularz można wydrukować ze swojego profilu członkowskiego z automatycznie wstawionymi wszystkimi danymi koniecznymi do przelewu (włącznie z kwotą i danymi identyfikacyjnymi 

Zdecydowanie preferowana jest opłata za pośrednictwem portalu transferuj.pl, czyli opcja (a), dzięki której wpłata zostaje automatycznie odnotowana w portalu PTF i natychmiast uwidoczniona w zestawieniu opłaconych składek na Państwa profilu. Jest to jednocześnie metoda zapewniająca maksymalną dyskrecję osobom wpłacającym, bowiem numer konta bankowego i dane adresowe osoby wnoszącej opłatę pozostają niewidoczne dla adresata wpłaty. 

Osoby, które nie mają automatycznie przypisanej kwoty składki powinny po rozpoczęciu procedury wpłat ręcznie wybrać odpowiedną kwotę w odpowiednim okienku. 

Osoby, które zapomniały, jaki mają login, powinny w panelu logowania nacisnąć przycisk ,,Nie pamiętasz nazwy użytkownika?”. Potrzebne będzie wówczas wpisanie adresu e-mailowego podanego jako kontakt przy rejestracji członka. Osoby, które znają swój login, ale zapomniały hasło, powinny kliknąć na przycisk ,,Nie pamiętasz hasła?”, a wtedy nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mailowy członka zapisany w portalu. 

Osoby, które nie mają swojego profilu członkowskiego w portalu ptf.net.pl powinny jak najszybciej skontaktować się z macierzystym oddziałem PTF lub ze skarbnikiem PTF (skarbnik@ptf.net.pl ). Brak loginu może oznaczać, że po ostatnich weryfikacjach nie są one obecnie uznawane za członka PTF. 

Dla państwa informacji podajemy, że składki są wpłacane na subkonto ZG PTF specjalnie wydzielone na opłaty składkowe: 

50 1030 0019 0109 8533 0003 8362 

Prosimy nie wnosić innych opłat na to konto. Jednocześnie przypominamy, że wszystkim członkom, którzy opłacili składki za 2014 r. przysługuje prenumerata pisma ,,Postępy Fizyki”. Pismo to w pierwszej połowie 2014 r. będzie nadal kolportowane w większości za pośrednictwem oddziałów. 

Piotr Rączka, Skarbnik PTF (skarbnik@ptf.net.pl )

Załącznik (48,5 KB)