Przyłbice dla lekarzy i ratowników

Od początku stanu zagrożenia epidemiologicznego Wydział Fizyki UW zorganizował energiczne działania mające na celu pomoc w zaopatrywaniu służby zdrowia w niezbędne elementy ochrony osobistej. Poniżej aktualny raport szefa akcji:

Szanowni Państwo, 

[…] chciałbym przekazać aktualności dotyczące akcji „Materiały dla medyków”. Jest mi miło poinformować, że do wczoraj udało się nam wyprodukować i przekazać medykom 8353 przyłbic. Na liście obdarowanych jest już 171 instytucji. Nasz cel – 10 000 przyłbic dla medyków jest już prawie na wyciągnięcie ręki – mam nadzieję, że osiągniemy go do końca przyszłego tygodnia. Dzięki Państwa wsparciu udało się zebrać wystarczające środki, żeby go zrealizować z nawiązką!

 Dlatego zdecydowaliśmy o zawieszeniu akcji zbierania filamentu oraz wpłat na konto Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wszystkie zebrane dotychczas środki zostaną wykorzystane do produkcji przyłbic na potrzeby medyków – mamy jeszcze zgłoszenia, głównie spoza Mazowsza, które zrealizujemy w najbliższym czasie. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za wsparcie! Na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, ale chciałbym bardzo podkreślić, że sukces akcji wynika z ogromnego zaangażowania całej społeczności naszego Wydziału. Dziękuję wolontariuszom – studentom, doktorantom i pracownikom, bezpośrednio zaangażowanym w produkcję i dystrybucję przyłbic!

 Razem z wolontariuszami jestem bardzo wdzięczny za wielką pomoc w realizacji akcji ze strony Administracji, Sekcji Finansowej, Działowi Zamówień Publicznych oraz Gronu Dziekańskiemu FUW. Jak już wspomniałem akcja „Materiały dla medyków” powoli dobiega końca, ale na horyzoncie pojawiły się nowe wyzwania. W związku z możliwością powrotu na uczelnię, jaka otwarła się kilka dni temu, chcielibyśmy wyposażyć pracowników, doktorantów i studentów powracających do nauki i pracy w przyłbice. Pomysł zyskał wsparcie Władz Dziekańskich. Ze względu na to, że rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2 maja br. dopuszcza stosowanie zamiast maseczek ochronnych przyłbic, mogą one być szczególnie pomocne w pracy w laboratoriach naukowych, pracowniach studenckich, ale również w dziekanacie i ogólnie administracji wydziałowej – słowem wszędzie tam, gdzie bezpośrednie kontakty międzyludzkie są nieodzowne. 

Na zakończenie zachęcam Państwa do odwiedzenia strony akcji: http://makerspace.uw.edu.pl/pl/akcja-mdm/o-akcji/ Znajdziecie tam Państwo najświeższe informacje o naszych wspólnych działaniach - zbiórka środków została zawieszona, ale akcja ciągle jeszcze trwa! 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 

Andrzej Wysmołek 

Kierownik Pracowni Projektów Studenckich

 Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa 09.05.2020