Otwarte zebranie Sekcji Fizyki Jądrowej

Sekcja Fizyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego planuje przeprowadzenie Otwartego Zebrania Sekcji przy wykorzystaniu narzędzi internetowych. Na termin spotkania wybrano 28 września 2020 r. po południu (w godz. 14-18).

Głównym celem spotkania jest wymiana informacji o stanie i liczebności polskich zespołów prowadzących badania w szeroko rozumianej fizyce jądrowej i jej zastosowaniach

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym zebraniu.

Więcej informacji - na stronie Sekcji: http://sfj-ptf.slcj.uw.edu.pl/2020/07/17/otwarte-zebranie-sekcji-fizyki-jadrowej-ptf/