Nagrody PTF za rok 2013

Nagrody PTF 2013

Zarząd Główny PTF przyznał na wniosek Komisji Nagród i Odznaczeń oraz Komisji Nagród Dydaktycznych medale i nagrody Towarzystwa za rok 2013:

·        Medal Mariana Smoluchowskiego prof. dr. hab. inż. Janowi Misiewiczowi z Politechniki Wrocławskiej.

·        Nagrodę naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza dr. hab. Ireneuszowi Weymann z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

·        Nagrodę PTF za najlepszą pracę doktorską dr Agacie Cygan z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

·        Nagrodę PTF za wyróżniającą się pracę magisterską im. Arkadiusza Piekary mgr. inż. Michałowi Matczakowi z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.

·        Nagrodę PTF za popularyzację fizyki i Medal im. Krzysztofa Ernsta dr inż. Adamowi Buczkowi z Politechniki Poznańskiej.

·        Dyplomy za popularyzację fizyki Danielowi Dziobowi, Justynie Nowak i Urszuli Górskej z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr. hab. Jackowi Szczytko z Uniwersytetu Warszawskiego.

·        Nagrodę PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego i Medal im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli  dr. Jerzemu Bronisławowi Brojanowi z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

·        Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli dr Annie Kaczorowskiej z XIX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie.

·        Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli (ex aequo) mgr. Jarosławowi Stańko z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie oraz mgr. Włodzimierzowi Zieliczowi z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie.

·        Wyróżnienia dla nauczycieli:

o   mgr Joannie Ciesielskiej z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku,

o   mgr. Krzysztofowi Gołębiowskiemu z I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu i Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu,

o   mgr. Wojciechowi Olszewskiemu z Gimnazjum nr 21 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu,

o   mgr. Grzegorzowi Żakowiczowi z VII i XIII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.