Nagrody PTF za 2017 r.

W 2017 r. Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. Medal Mariana Smoluchowskiego został przyznany prof. dr hab. Jerzemu Lukierskiemu (Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego) za wybitny wkład do opisu oddziaływań fundamentalnych i rozwoju fizyki matematycznej w Polsce.
 2. Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał dr hab. Grzegorz Sęk (Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej) za Pionierskie badania własności optycznych i ekscytonowych nowych nanostruktur epitaksjalnych emitujących w zakresie bliskiej podczerwieni.
 3. Nagrodę PTF za rozprawę doktorską otrzymał dr Radosław Chrapkiewicz (wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) za rozprawę pt. „Generation and characterization of spatially structured few-foton states of light”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Wasilewskiego.
 4. Dr inż. Bartosz Bursa (Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej) otrzymał Wyróżnienie za rozprawę pt.: „Spektroskopowe i termodynamiczne badania chromoforów porfirynopodobnych dla potencjalnych zastosowań w optoelektronice“, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Wróbel.
 5. Nagrodę PTF za pracę magisterską im. Arkadiusza Piekary otrzymał mgr Kajetan Niewczas (Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego) za pracę pt.: "lmpact of Correlated Nucleon Pairs on Neutrino-Nucleus lnteractions" (promotor prof. dr hab. Jan Sobczyk).
 6. Wyróżnienia za pracę magisterską otrzymali: 
  • mgr Jan Leśnicki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) za pracę pt:” „Operacja spinowe w kropkach kwantowych” (opiekun: prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran) oraz 
  • mgr Katarzyna Rusiecka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego) pt.: „Propmpt-gamma emission in hadron therapy – medical and physical aspects” (promotor dr Aleksandra Wrońska).
 7. Nagrodę PTF za Popularyzację Fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymał dr hab. Piotr Sułkowski (Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego) za:
  • - rozwinięcie i utrwalenie przedsięwzięcia popularyzatorskiego „Zapytaj fizyka” (https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl ), które osiągnęło wielowątkową skalę oddziaływania na wszystkie środowiska społeczne, najpierw w Warszawie, a później w całej Polsce poprzez media tradycyjne oraz internet, 
  • - inicjatywy profesjonalnie reklamujące inicjatywę wykładów „Zapytaj fizyka” w mediach tradycyjnych oraz internetowych a także w inny sposób (np. w środkach komunikacji miejskiej), 
  • - osobisty udział w popularyzacji poprzez wygłaszanie wykładów, udział w audycjach telewizyjnych, radiowych i internetowych, przygotowanie artykułów popularnonaukowych a także za koordynację zespołu fizyków odpowiadających na setki nadchodzących pytań od zainteresowanej fizyką publiczności.
 8. Nagrodę PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli i Medal im. Grzegorza Białkowskiego otrzymała dr Anna Kaczorowska (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego), za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej na rzecz młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
 9. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymał mgr Piotr Kononowicz (nauczyciel fizyki pracujący w różnych szkołach lubelskich), za zaangażowanie w pracę z uczniami zainteresowanymi fizyką.
 10. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymał mgr Andrzej Majewski (nauczyciel w Zespole szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku) za skuteczność i wysoki poziom nauczania w zakresie fizyki i informatyki oraz ich zastosowań w technologii.
 11. Wyróżnienia otrzymali:
  • mgr Dariusz Bossowski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku) za wysoki poziom nauczania oraz zaangażowanie w pracę z uczniami zainteresowanymi 
  • mgr Agnieszka Bójko (Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” i Społ. Gimnazjum nr 4) za różnorodne działania służące rozbudzeniu zainteresowań naukowych wśród uczniów.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

Zarząd Główny PTF