Nagrody PTF za 2015r.

W 2015 r. Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało następujące nagrody

 1. Medal Mariana Smoluchowskiego został przyznany prof. dr. hab. Henrykowi Szymczakowi z Instytutu Fizyki PAN za wybitny wkład do fizyki magnetyzmu oraz rozwoju fizyki w Polsce.
 2. Nagrodę naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał prof. dr hab. Jacek Dobaczewski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za fundamentalne badania teorii funkcjonału gęstości i jej zastosowanie w fizyce jądrowej
  Prof. dr hab. Marian Paluch
  z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego otrzymał 
  Wyróżnienie za badania zjawisk relaksacyjnych w materii skondensowanej.
 3. Nagrodę PTF za rozprawę doktorską otrzymał dr Bartłomiej Gardas z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, za pracę pt. „Riccati equation in studies of spin-boson systems”. 
  Dr inż. Artur Durajski
  z Instytutu Fizyki Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii 
  Materiałów Politechniki Częstochowskiej otrzymał Wyróżnienie za rozprawę doktorską pt.: ”Właściwości termodynamiczne wysokociśnieniowego stanu nadprzewodzącego  w związkach wodorowanych”.
 4. Nagrodę PTF za pracę magisterską im. Arkadiusza Piekary otrzymała mgr Edyta Dąbrowska z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską pt. Wpływ rotacji gruczołu krokowego na dawki w objętości tarczowej” wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Kukołowicza z Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie oraz dr Beaty Brzozowskiej z Zakładu Fizyki Biomedycznej Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
  Wyróżnienia za pracę magisterską otrzymali:
  1. mgr Maciej Konieczko z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Superdozwolone przejścia beta Fermiego w teorii wychodzącej poza jądrowy funkcjonał gęstości z rzutowaniem na określony moment pędu i izospin” , wykonaną pod opieką prof. dr. hab. Wojciecha Satuły z Zakładu Teorii Struktury Jąder Atomowych Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz
  2. mgr  inż. Patrycja Pach-Olejnik za pracę pt. „Właściwości termodynamiczne kondensatu nadprzewodzącego w materiałach ulegających rozpadowi promieniotwórczemu”, wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Artura Durajskiego  z Instytutu Fizyki Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.
 5. Nagrodę PTF za Popularyzację Fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymała dr Zofia Gołąb-Meyer, za zaangażowanie i pasję, z jaką od lat wydawane są przez Nią kwartalniki „Foton” i „Neutrino”  poświęcone popularyzacji fizyki wśród uczniów, studentów i nauczycieli.
 6. Nagrodę za Artykuł Popularnonaukowy przyznano mgr Piotrowi Cieślińskiemu za artykuł  pt. ”Staruszek ukończył 125 lat. Pora umierać, ale nie ma następcy” , który ukazał się w dzienniku „Gazeta Wyborcza” w dniu   2 października 2014 r.
 7. Nagrodę PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli i Medal im. Grzegorza Białkowskiego otrzymał mgr Sławomir Lichotanauczyciel  fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Radomiu (Gimnazjum i LO im. Jana Kochanowskiego).
  Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli
  otrzymała mgr Iwona 
  Cisowska,  nauczycielka fizyki w Gimnazjum nr 9 im. cc majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie.
  Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli
  otrzymał dr Marek 
  Ludwiczak z II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu.
  Wyróżnienie
  otrzymała mgr Magdalena Żmijewska z Zespołu Szkół nr 5 
  w Ostrołęce.

Nagrody będą wręczane w Kielcach 7. września br. podczas sesji inaugurującej 43. Zjazd Fizyków Polskich.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.Zarząd Główny PTF