Konkurs sekcji FENS na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i inżynierską

Sekcja PTF FENS nagradza wybitne i twórcze prace dyplomowe polskich studentów i doktorantów z zakresu ekonofizyki i socjofizyki. 

Nagrody wręczane są na Sympozjach organizowanych przez Sekcję w cyklach dwuletnich. 

Regulamin Nagród Sekcji został zamieszczony na stronie Sekcji pod adresem: https://www.ptf.net.pl/pl/towarzystwo/sekcje/fens/dokumenty/statut-ptf-i-regulaminy/

Kandydatów do nagród, zarejestrowanych na 11 Sympozjum FENS 2021 (https://indico.fis.agh.edu.pl/event/69/) mogą zgłaszać sami autorzy, promotorzy prac, ich recenzenci, kierownicy zakładów/katedr lub dyrektorzy instytutów i dziekani wydziałów, w których zgłaszane prace zostały wykonane. 

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres Biura PTF: biuro@ptf.net.pl pisząc w temacie emaila: Konkurs Sekcji PTF FENS, praca doktorska/magisterska/licencjacka/inżynierska, imię i nazwisko kandydata Nadsyłany materiał w formacie pdf powinien być zarchiwizowany a archiwum powinno być nazwane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz rodzajem pracy dyplomowej

Konkurs sekcji FENS na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i inżynierską (118,7 KB)

 Formularz Wniosku o Nagrodę Sekcji PTF FENS (4,9 KB)