Rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło (IYL 2015)

Dwudziestego grudnia ubiegłego roku 68. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych proklamowała rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło (IYL 2015). 

Szczegóły są dostępne na stronie Europejskiego Towarzystwa Fizycznego: http://www.eps.org/?page=event_iyol