Archiwum Postępów Fizyki

Dzięki realizacji projektu digitalizacji i udostępnienia zasobu archiwalnego „Postępów Fizyki”, wspartego finansowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, można zapoznawać się z imponującym dorobkiem tego czasopisma. W przedmowie do pierwszego zeszytu Redaktorzy (Szczepan Szczeniowski, Władysław Kapuściński, Stefan Pieńkowski, Wojciech Rubinowicz) pisali: „Przystępując do wydawania „Postępów Fizyki” działamy w myśl przepisu naszego Statutu, który celem naszym czyni krzewienie wiedzy fizycznej w całej Polsce.” Obecnie  65-letna już perspektywa istnienia „Postępów Fizyki” umożliwia jednoznacznie  ocenić tę dalekowzroczną decyzję Zarządu Głównego PTF z 1949 roku: czasopismo Polskiego Towarzystwa Fizycznego stało się ważnym  współtwórcą dziedzictwa kulturalnego i naukowego Polski.

Odnośnik do archiwum