Skład Prezydium

Kadencja 2018 - 2021

Leszek Sirko - Prezes

Bogdan Kowalski - Sekretarz Generalny

Jan Grabski - Skarbnik

Członkowie Wykonawczy:

Katarzyna Chałasińska-Macukow

Dariusz Grech

Stanisław Kistryn

Zbigniew Trybuła