Główna Komisja Rewizyjna

Zarząd

Przewodniczący: dr hab. Włodzimierz Salejda
Sekretarz: dr Natalia Targosz - Ślęczka

Członkowie:
mgr Ewa Kurek

dr Krzysztof Malarz