Turniej Młodych Fizyków 2014

Turniej Młodych Fizyków

Serwis WWW Turnieju Młodych Fizyków jest dostępny pod adresem http://tmf.org.pl/ .

Krajowy Komitet Turnieju Młodych Fizyków

prof. dr hab. Maciej Kolwas  (Warszawa)  - przewodniczący

dr Leszek Gładczuk  (Warszawa) - sekretarz generalny TMF

dr Tomasz Greczyło  (Wrocław)

dr Dorota Klinger  (Warszawa)

mgr Dobromiła Szczepaniak  (Wrocław)

dr Witold Zawadzki  (Kraków)