Ustanowienie Roku Mariana Smoluchowskiego w 2017 r.

Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego obradujące 6 września 2015 r. podczas XLIII Zjazdu Fizyków Polskich w Kielcach zwróciło sie do Sejmu RP o ustanowienie Roku Mariana Smoluchowskiego w 2017 r.