Uchwała Prezydium KRASP w sprawie Roku Mariana Smoluchowskiego

Na posiedzeniu 3 marca 2016 r. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Mariana Smoluchowskiego:

W związku z przypadającą w 2017 roku setną rocznicą śmierci jednego z najwybitniejszych fizyków przełomu XIX i XX wieku - Mariana Smoluchowskiego, Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) zwraca się do Sejmu RP o ustanowienie roku 2017 Rokiem Mariana Smoluchowskiego. 
Uzasadnieniem tej propozycji niech będą słowa, którymi Albert Einstein podsumował swój artykuł-wspomnienie po śmierci Mariana Smoluchowskiego: „Zbyt wcześnie przeciął los jego natchnioną działalność jako badacza i nauczyciela … dzierżmy wysoko jego wzór i dzieło”.