Przedsięwzięcia w ramach Roku Mariana Smoluchowskiego zgłoszone przez PTF do finasowania przez Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego.

W ramach konkursu MNiSW zostały przygotowane dwa wnioski o finansowanie zdań związanych z działalnością upowszechniającą naukę.

  1. Projekt Pod przewodnią gwiazdą nauki: Marian Smoluchowski - w stulecie śmierci będzie realizowany przez PTF i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Scenariusz wystawy przygotowało Muzeum UJ. Planuje się prezentację wystawy podczas centralnych obchodów Roku Mariana Smoluchowskiego w Krakowie, w oddziałach PTF, na zaproszenie szkół licealnych, w Parlamencie Europejskim w Strasburgu lub w Brukseli, na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Uniwersytecie we Lwowie. Organizatorzy szacują liczbę osób, które obejrzą wystawę na około 10
  2. Projekt związany z realizacją filmu biograficzno-dokumentalnego o życiu, twórczości i działalności Mariana Smoluchowskiego będzie wykonany przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi. Film w formie dokumentu z fragmentami fabularyzowanymi , realizowany na podstawie oryginalnego scenariusza zaproponowanego przez reżysera, będzie odwoływał się do wybranych publikacji, m.in. Biografii Mariana Smoluchowskiego napisanej przez prof. Armina Teskego oraz innych świadectw aktywności naukowej, życia i działalności publicznej tego wielkiego fizyka polskiego. W filmie wykorzystane zostaną miejscach związane ze Smoluchowskim, m.in. Uniwersytet Jagiellońskim, Uniwersytet we Lwowie (miejsce prowadzenia najważniejszych badań z fizyki statystycznej), Wiedeń (miasto edukacji szkolnej i uniwersyteckiej Mariana Smoluchowskiego),wybrane laboratoria, w których Smoluchowski "terminował" jako młody badacz (w Paryżu, Glasgow i Berlinie u Gabriela Lippmanna, Lorda Kelvina oraz Emila Warburga). Przewiduje się dwie wersje językowe (polską i angielską), zaś jako opiekunowie filmu wystąpią wybitni polscy dokumentaliści: Jacek Bławut i Andrzej Sapija. Reżyserem filmu będzie Włoch Giovanni Pierangeli, absolwent Uniwersytetu w Pizie (nauki ścisłe), obecnie student III roku reżyserii PWSFTiT. Planuje się prezentację filmu w polskich ośrodkach akademickich, na Uniwersytecie Wiedeńskim i Uniwersytecie Lwowskim. Ponadto film będzie proponowany polskim i zagranicznym stacjom telewizyjnym, a także współpracującym z PTF towarzystwom fizycznym, m.in. Amerykańskiemu, Białoruskiemu, Chińskiemu, Czeskiemu, Duńskiemu, Francuskiemu, Japońskiemu, Niemieckiemu, Rosyjskiemu i Włoskiemu). Film będzie również zgłaszany na festiwale filmów dokumentalnych.