Powołanie Komitetu Obchodów RMS

Zarząd Główny PTF na posiedzeniu 12 grudnia 2015 r. powołał Komitet Obchodów Roku Mariana Smoluchowskiego.

W skład weszło 16 wybitnych fizyków polskich z akademickich ośrodków w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

Skład Komitetu