Popiersie Mariana Smoluchowskiego na kampusie Politechniki Wrocławskiej

Rektor Politechniki Wrocławskiej profesor Cezary Madryas podjął decyzję o uczczeniu Mariana Smoluchowskiego postumentem usytuowanym na kampusie Politechniki u zbiegu ulic Mariana Smoluchowskiego i  Ignacego Łukasiewicza. Zrealizowana zostanie jedna z dwu koncepcji przedstawionych na dołączonej wizualizacji. Uroczyste odsłonięcie nastąpi w trakcie 49. Zjazdu Fizyków Polskich.

Wstępny projekt postumentu (4,8 MB)