Poparcie Komitetu Fizyki PAN wystąpienia PTF do Sejmu RP

Komitet Fizyki na posiedzeniu 26 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Roku Mariana Smoluchowskiego następującej treści:

„Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk gorąco popiera uchwałę Polskiego Towarzystwa Fizycznego z dnia 8 września 2015 r. dotyczącą zwrócenia się do Sejmu RP o ustanowienie roku 2017 Rokiem Mariana Smoluchowskiego. W roku 2017 przypada setna rocznica śmierci Mariana Smoluchowskiego – jednego z największych fizyków polskich początku XX wieku. Najbardziej znane są prace Smoluchowskiego, które potwierdziły słuszność atomistycznej teorii materii. Na podkreślenie zasługuje fakt, że równocześnie prace w tym obszarze prowadził Albert Einstein, a podstawowy wzór tej teorii nosi nazwę wzoru Einsteina-Smoluchowskiego.”

List z uchwałą skierował do marszałka Sejmu RP przewodniczący Komitetu Fizyki PAN prof. Franciszek Krok.

List (151,2 KB)


List PAN (31,2 KB)