Objęcie patronatem medialnym Roku Mariana Smoluchowskiego przez Forum Akademickie

Forum Akademickie objęło Rok Mariana Smoluchowskiego patronatem medialnym. Redaktor Naczelny Piotr Kieraciński zadeklarował regularne umieszczanie informacji nt. różnych wydarzeń związanych z obchodami, a także poświęcić M. Smoluchowskiemu duży blok materiałów w jednym z numerów Forum Akademickiego. Logo Forum Akademickie