O Marianie Smoluchowskim w Senacie RP

Senat RP w ramach obchodów Roku Mariana Smoluchowskiego w PTF uczcił genialnego fizyka polskiego uroczystą sesją, wystawą oraz specjalnym sympozjum. Wystawę „Pod przewodnią gwiazdą nauki. Marian Smoluchowski – w stulecie śmierci.”, przygotowaną przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Polskie Towarzystwo Fizyczne we współpracy z Komisją Nauki, Edukacji i Sportu. Otworzył ją 28 czerwca br. Marszałek Stanisław Karczewski. Wystawa potrwa do 13 lipca br.

30 czerwca 2017 r. przypomniano w Senacie RP postać Mariana Smoluchowskiego konferencją „W 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka”, zorganizowaną przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu wspólnie z Polskim Towarzystwem Fizycznym. Celem senackiego spotkania było przybliżenie biografii i osiągnięć Mariana Smoluchowskiego. O jego życiu, dorobku i dziedzictwie naukowym i filozoficznym mówili podczas konferencji profesorowie: Bogdan Cichocki (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego), Ewa Gudowska-Nowak (Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ) oraz Zenon Roskal (Wydziału Filozofii KUL).

W trakcie sesji 28-29 czerwca Senat RP podjął również Uchwałę w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka. W uchwale przypomniano, że 5 września 2017 r. minie 100 lat od przedwczesnej śmierci Mariana Smoluchowskiego, jednego z najwybitniejszych światowych uczonych przełomu XIX i XX w. Podkreślono również jego umiłowanie Polski, w tym wielki szacunek dla języka polskiego, polskiej przyrody i polskiej kultury. Izba wyraziła przekonanie, że przywołanie postaci Mariana Smoluchowskiego w 100-lecie jego śmierci winno się stać okazją do wprowadzenia jego osoby do przestrzeni publicznej, szczególnie szkół i uczelni, zaś „Bliższe poznanie jego życiorysu i osiągnięć będzie ważną lekcją polskiego wkładu do nauki światowej. Piękna postawa polskiego patriotyzmu, prezentowanego przez światowej klasy polskiego uczonego niech stanie się inspiracją dla młodego pokolenia i całego społeczeństwa” . Uchwałę Izba przyjęła jednogłośnie z inicjatywy senatora Kazimierza Wiatra.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (215,6 KB)