Marszałek Senatu RP objął patronatem honorowym Rok Mariana Smoluchowskiego w PTF

 Na odbytym 3 listopada 2016 r. spotkaniu przedstawicieli instytucji zaangażowanych w obchody 100 rocznicy śmierci Mariana Smoluchowskiego u Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego przedstawiono planowane przedsięwzięcia związane z tą rocznicą. Marszałek Karczewski objął patronatem obchody i postanowił, że Senat RP uczci wybitnego fizyka polskiego wstawą w siedzibie Senatu RP oraz specjalną sesją popularno-naukową poświęconą Marianowi Smoluchowskiemu, z której materiały zostaną opublikowane w wydawnictwie senackim. Senat podejmie również odpowiednią uchwałę rocznicową. Wystawa zostanie otwarta 26 czerwca 2017 r. i trwać będzie do 10 lipca 2017r. Konferencja w Senacie RP odbędzie się 30 czerwca 2017 r.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow (prezes PTF), prof. dr hab.Ewa Gudowska-Nowak (dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ), prof. dr hab. Franciszek Krok (przewodniczący Komitetu Fizyki PAN), prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński (przewodniczący Komitetu Obchodów Roku Mariana Smoluchowskiego). Marszałkowi towarzyszył prof. dr hab. Kazimierz Wiatr (senator RP).