List Prezes PTF do Marszałka Sejmu RP

Pan Marek Kuchciński
 Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. 

Szanowny Panie Marszałku! 

Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego na posiedzeniu w dniu 8 września 2015 roku, które odbywało się w trakcie 43. Zjazdu Fizyków Polskich, jednomyślnie podjęło uchwałę o zwrócenie się do Sejmu RP o ustanowienie roku 2017 Rokiem Mariana Smoluchowskiego. Uprzejmie proszę Pana Marszałka o wsparcie tego wniosku. 

Marian Smoluchowski był jednym z najwybitniejszych fizyków polskich przełomu XIX i XX wieku, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, pionierem i odkrywcą praw fizyki statystycznej, badaczem o najwyższych kwalifikacjach i nieprzemijającym znaczeniu dla fizyki światowej. W 1936 r. w uznaniu zasług pośmiertnie został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Znamienne są słowa, którymi Albert Einstein podsumował swoje wspomnienia po śmierci Mariana Smoluchowskiego: 

Zbyt wcześnie przeciął los jego natchnioną działalność jako badacza i nauczyciela.... dzierżmy wysoko jego wzór i dzieło. 

Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego podejmując wspomnianą uchwałę wyraziło przekonanie, że forma uhonorowania, jaką jest ogłoszenie roku zasłużonego Polaka przez Sejm RP będzie najwłaściwszym docenieniem osiągnięć i zasług Mariana Smoluchowskiego. 

W załączeniu przesyłam Panu Marszałkowi tekst uchwały przyjętej przez Zebranie Delegatów P I F w dniu 6 września 2015 r. w trakcie Zjazdu Fizyków Polskich w Kielcach oraz notę biograficzną uzasadniającą wystąpienie. Licząc na życzliwe ustosunkowanie się do sprawy i podjęcie pozytywnej dla nas uchwały przez Sejm RP, łączę wyrazy szacunku. 

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego