Rekomendacja PTF

Rekomendacja  Polskiego Towarzystwa Fizycznego dotycząca nauczania o opracowywaniu wyników pomiarów w szkołach

      Zapraszamy nauczycieli fizyki szkół wszystkich szczebli, autorów i recenzentów podręczników oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Fizycznego dotyczącą nauczania o opracowywaniu wyników pomiarów w szkołach, w tym o pojęciu niepewności pomiaru. 

      Projekt ten uwzględnia możliwości percepcyjne uczniów podczas kolejnych etapów nauczania i proponuje zakres metod analizy szkolnych doświadczeń możliwy do wprowadzenia na każdym z tych etapów. 

      W Rekomendacji proponowane jest ujednolicenie stosowanych do tej pory różnych metod wyznaczania i różnych form zapisu niepewności pomiaru. Ujednolicenie to a także inne zawarte w Rekomendacji zapisy uwzględniają zalecenia opracowane przez międzynarodowe gremia (konwencja GUM z 1995 r.), stosowane obecnie w praktyce współczesnych nauk doświadczalnych i w technice. 

Projekt Rekomendacji został zatwierdzony przez Zarząd PTF  uchwałą w dniu 16 czerwca 2018 r. jako zalecany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne do stosowania w nauczaniu fizyki w szkołach.

      Z Rekomendacją można się zapoznać za pomocą strony Internetowej, klikając poniżej na pole "Rekomendacja PTF" lub poprzez pobranie jej w formie PDFa lub Worda. 

      Obecna forma Rekomendacji powstała w rezultacie konsultacji, ogłoszonych na tej stronie w grudniu 2017r, które trwały do końca lutego 2018r. Przebieg i wyniki konsultacji można zobaczyć klikając na znajdujące się poniżej pole "Rezultaty konsultacji". Na stronie "Rezultatów..." znajduje się pierwotna wersja projektu wraz z komentarzami i uwagami poczynionymi przez osoby biorące udział w konsultacji.

Autorzy są wdzięczni wszystkim, którzy zechcieli podzielić się uwagami i przedstawić propozycje zmian lub uzupełnień do projektu.  

W dalszym ciągu zachęcamy wszystkich do wyrażenia swoich uwag lub opinii na jej temat. Można tego dokonać pisząc na adres: sm"at"ptf.net.pl.

  

Autorzy  


-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

                           

-----------------------------------------------------------------------------

Komentarze do pierwotnej wersji projektu Rekomendacji

Ryszard Nych (Wrocław) pisze:
Szanowni Państwo - przeczytałem Rekomendację i bardzo sie zdziwiłem.  To, w obecnym kształcie  podstawy programowej (która wejdzie do nowego LO) jest z zupełnie innej bajki . Napisałem parę uwag - dotyczących tych najbardziej zaskakujących postulatów w Rekomendacjach. Czasy, w których to można było zrobić skończyły się na początku lat 90tych, Teraz ani liczba godzin fizyki ani program matematyki nie pozwalają na zbyt wiele. Ale najważniejsze jest, aby nie obrzydzić  lekcji fizyki uczniom. Naprawdę - analiza niepewności nie jest w dydaktyce  nauczania szkoły średniej najważniejsza rzeczą. Reszta uwag w załączniku

Włodzimierz Natorf odpowiada:
Szanowny Panie, 
wyrażam Panu swą wdzięczność, także w imieniu całego zespołu, za przysłane szczegółowe uwagi do projektu Rekomendacji. Muszę jednocześnie przyznać, niestety, że większość Pana uwag wynika z niewłaściwego zinterpretowania charakteru Rekomendacji jako dokumentu. Traktuje ją Pan jako uzupełnienie (uszczegółowienie) zapisów podstawy programowej, więcej>>>

Andrzej Szulgo Nauczyciel fizyki w szkole podstawowej i gimnazjum pisze:

Największą zmorą było dla mnie właśnie wyliczanie niepewności. Z wykonywanych doświadczeń pamiętam tylko mozolne jej wyliczanie. W związku z tym zgadzam się z waszą propozycją. Tym bardziej, że od lat właśnie tak robię. Dzieci mają problemy z matematycznymi obliczeniami a dodanie wyliczeń nie wpłynęłoby na lepsze zrozumienie i tak trudnych dla nich pojęć. Wolę koncentrować się na obserwacjach i wnioskach niż na wyliczaniu niepewności. Skoro nauczanie ma być intuicyjne, to niepewność jest daleka od tego. Na tym poziomie uważam, że wystarczające jest zaokrąglenie wyniku do miejsca po przecinku. Miałem w związku z tym wyrzuty sumienia a wasza propozycja rozwiewa mi je.

 Marcin Braun pisze: ...We wstępie piszą Państwo, że jego celem jest ograniczenie wymagań do realistycznego poziomu. Niestety, wbrew takiemu założeniu projekt wprowadza wymagania znacznie wykraczające poza możliwości uczniów, wyraźnie podwyższając i tak już wyśrubowane wymagania Podstawy programowej. więcej>>>

Włodzimoierz Natorf odpowiada: 
Szanowny Panie zapoznałem się z Pana uwagami o projekcie Rekomendacji PTF. Niezależnie od faktu, że nie ze wszystkimi się w pełni zgadzam, to bardzo Panu dziękuję, w imieniu całego zespołu, za zapoznanie się z projektem oraz za wyrażenie opinii o nim. więcej>>>

Ewa Dębowska (Wrocław) pisze:
Szanowni Autorzy Rekomendacji,
Z zainteresowaniem przeczytałam proponowany przez Państwa dokument i jestem pod wrażeniem włożonej przez Państwa pracy w jego
 przygotowanie. Dziwi mnie tak niewielki odzew nauczycieli, których przecież ta Rekomendacja bezpośrednio dotyczy. Nie mam żadnego doświadczenia w uczeniu fizyki w szkole i dlatego w swoich uwagach nie odnoszę się do zapisów podstaw programowych, ale bazuję na opinii dra Tomasza Greczyło, jednego z twórców Podstaw programowych zarówno do szkoły podstawowej jak i szkół ponadpodstawowych: „Jako optymista nie podzielam obaw, że zapisy zostaną przez recenzentów rozumiane jako elementy, które koniecznie trzeba zmieścić w podręcznikach. więcej>>>

Władysław Błasiak pisze:
Szanowni Autorzy projektu REKOMENDACJI PTF 

Kiedy dotarła do mnie informacja o tym, że eksperci Polskiego Towarzystwa Fizycznego postanowili przygotować REKOMENDACJĘ dotyczącą nauczania i opracowywania wyników pomiarów w polskich szkołach, bardzo się ucieszyłem, ponieważ te zagadnienia są trudne (nie tylko dla nauczycieli fizyki). Po uważnym przeczytaniu REKOMENDACJI uważam niestety, że nie jest ona dobrze przygotowana, ani pod względem językowym, ani pod względem dydaktycznym, ani merytorycznym. więcej>>>

Włodzimierz Natorf odpowiada: Szanowny Panie Profesorze,  Szanowni Koledzy,
z zadowoleniem przeczytałem bardzo rozległą opinię prof. Władysława Błasiaka o projekcie Rekomendacji PTF. Poziom szczegółowości wywodu prof. Błasiaka świadczy o pracy przez niego włożonej w zapoznanie się z dokumentem i jego przemyślenie. Jak zwykle bywa w takich sytuacjach, z wieloma opiniami i uwagami się zgadzam, z innymi nie. Proponuję więcej>>> 

------------------------------------------------------------------------------

Autorzy:
Zespół opracowujący projekt Rekomendacji powołany został przez Zarząd PTF w lipcu 2016 r. W skład zespołu weszli:
mgr Włodzimierz Natorf, IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej, ul. Hoża 88, 00-682 Warszawa, nauczyciel emerytowany, główny autor 
oraz współautorzy:
dr Jan Grabski, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 02-660 Warszawa
prof. dr hab. Andrzej Majhofer,  Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, ul. L. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
dr Tadeusz M. Molenda, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński, ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
prof. dr hab. Jan Mostowski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
prof. dr hab. Andrzej Zięba, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków