PRENUMERATA PF w 2020 roku

Instytucjom oraz osobom fizycznym niebędącym członkami Polskiego Towarzystwa Fizycznego prenumeratę kwartalnika POSTĘPY FIZYKI oferują:

Prenumeratorzy, którzy wolą zamawiać PF bezpośrednio u wydawcy, proszeni są o wpłacenie odpowiedniej kwoty na główne konto bankowe PTF nr 74 1030 0019 0109 8530 0046 3033, a następnie przesłanie e-mailowo potwierdzenia wpłaty na adres postepy.fizyki@gmail.com podając:

  • numer/rok każdego zamówionego numeru PF

  • liczbę egzemplarzy każdego zamówionego numeru PF

  • imię i nazwisko/nazwę zamawiającego

  • adres zamawiającego

  • nr NIP (w przypadku firm)

  • adres dostawy czasopisma

  • adres e-mailowy, na który należy wysłać fakturę

W 2020 roku cena brutto pojedynczego numeru PF wynosi 29,70 PLN (w tym 8% VAT), rocznika (4 numery) (z 9% bonifikatą) – 108,00 PLN (w tym 8% VAT). Wpłatę na konto należy powiększyć o koszty przesyłki, które wynoszą dla jednego zeszytu 7,00 PLN (w tym 23% VAT). Przy zamawianiu większej liczby egzemplarzy prosimy koszty wysyłki skonsultować e-mailowo z wydawcą. Cena pojedynczego numeru PF archiwalnego pozostają bez zmian– 12,00 PLN brutto + koszty wysyłki.