Opłata składki członkowskiej

Polskie Towarzystwo Fizyczne
00-681 Warszawa, ul. Hoża 69
Nr konta składkowego w Banku Handlowym:
50 1030 0019 0109 8533 0003 8362 

Wysokości składek w roku 2018 są takie same jak w roku poprzednim: 

  • uczniowie, studenci i doktoranci przyjmowani po raz pierwszy do PTF, przez dwa lata od chwili przyjęcia: 10 zł, 
  • osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora: 40 zł, 
  • osoby posiadające stopień naukowy doktora: 80 zł, 
  • osoby posiadające stopień naukowy dr hab. lub tytuł profesora: 120 zł,
  •  emeryci: 40 zł.  
    W opisie przelewu prosimy podać imię i nazwisko członka oraz rok/lata, za który jest wpłacana składka.

                                                                                                     Więcej na temat składki członkowskiej>>>                   

Opłata składki on-line>>>


Konto główne (nieskładkowe), na które można wpłacać darowizny na rzecz PTF:  74 1030 0019 0109 8530 0046 3033