Lista kontaktowa

Nazwisko Imię Stanowisko Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Fax E-mail
Chałasińska-Macukow Katarzyna Prezes PTF 48 22 5532723 prezes@ptf.net.pl
Kowalski Bogdan Sekretarz Generalny PTF sekretarz@ptf.net.pl
Rączka Piotr Skarbnik PTF skarbnik@ptf.net.pl
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Wyborczej PTF
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Sekcji Optyki
Przewodniczący Sekcji Plazmy
Przewodnicząca Sekcji Kobiet
Przewodniczący Sekcji Młodych
Przewodniczący Komisji Dużych Urządzeń Badawczych
Przewodniczący Komisji Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań
Przewodniczący Komisji Historii Fizyki
Przewodniczący Komisji Nagród Dydaktycznych
Przewodniczący Komisji Nagród i Odznaczeń
Przewodniczący Komisji Nauczania Fizyki w Szkołach
Przewodniczący Komisji Nauczania Fizyki w Szkołach Wyższych
Przewodniczący Komisji Nazewnictwa Fizycznego
Przewodniczący Komisji Popularyzacji i Promocji Fizyki
Przewodniczący Komisji Regulaminowej
Przewodniczący Komisji Sieci Szkół z Minilaboratoriami
Przewodniczący Komisji Współpracy z Gospodarką
Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą