Konferencje

PASCOS 2014

22 czerwca 2014 - 27 czerwca 2014

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski i Sekcja Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych PTF

http://pascos2014.fuw.edu.pl/home.html

Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego,
Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

Konferencje PASCOS są cyklicznymi spotkaniami odbywającymi się co roku. W 2014, w Warszawie odbędzie się dwudziesta, jubileuszowa konferencja tej serii. 

Konferencja będzie poświęcona prezentacji najnowszych wyników w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, kwantowej teorii pola, teorii strun, kosmologii i teorii grawitacji. W szczególności następujące zagadnienia będą dyskutowane:
• Fizyka cząstek Higgsa,
• Fizyka zapachu i łamanie symetrii CP,
• Fizyka neutrin,
• Silne oddziaływania,
• Supersymetria i supergrawitacja,
• Teorie wielkiej unifikacji,
• Kosmologia, w tym m.in. modele inflacji, ciemna materia i ciemna energia,
• Bariogeneza,
• Modyfikacje ogólnej teorii względności,
• Promieniowanie kosmiczne.
 

Poprzednie trzy konferencje w serii PASCOS odbyły się  w

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji,

Lokalny Komitet Organizacyjny PASCOS 2014