Zmarł Profesor Adam Sobiczewski

Z ogromnym żalem informujemy, że 20 października 2017 roku zmarł Profesor Adam Sobiczewski, światowej klasy ekspert w dziedzinie teoretycznej fizyki jądrowej, do ostatnich dni aktywny członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego. 

W latach 1977-2003 był Redaktorem Naczelnym pisma PTF „Postępy Fizyki” pozostając potem jego redaktorem honorowym. 

Odszedł od nas wybitny uczony, Człowiek, któremu środowisko fizyków polskich wiele zawdzięcza.