Zmarł prof. dr hab. Stanisław Hałas

W imieniu Zarządu Oddziału Lubelskiego z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 maja 2017 r. zmarł prof. dr hab. Stanisław Hałas, przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego w latach 1986-2003 oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie, dnia 10 maja 2017 r. o godz. 12.00.