XXV Seminarium dla Nauczycieli Fizyki Astronomia w Szkołach Ponadpodstawowych

XXV Seminarium dla nauczycieli fizyki „Astronomia w szkołach ponadpodstawowych”,  odbędzie się w dniach 21 - 23 września 2018. Organizatorem jest: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN w Warszawie, przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk.

Seminarium rozpocznie się w piątek, 21 września, o 16:00, a zakończy w niedzielę, 23 września około 16:00. W programie: wykłady znanych astronomów, pokazy nieba, informacja o międzynarodowych programach szkolnych amatorskich obserwacji, wystąpienia uczestników Seminarium.

23 września uczestnicy Seminarium wezmą udział w Dniu Otwartym w Centrum Astronomicznym, organizowanym w ramach Warszawskiego Festiwalu Nauki. W ubiegłym roku w Seminarium brało udział 50 uczestników (w tym około 45 spoza Warszawy). Szczegółowy program Seminarium zostanie podany w pod koniec czerwca na stronie www.camk.edu.pl.

Niestety, z powodu szczupłości zewnętrznych dotacji na organizację Seminarium, jesteśmy zmuszeni do pobierania opłaty za uczestnictwo, w wysokości 200 złotych (za dokonaną wpłatę wystawione będą faktury VAT), obowiązującej wszystkich uczestników. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Wszystkim uczestnikom organizatorzy zapewniają, bez dodatkowych opłat, uroczystą kolację w dniu otwarcia, obiady w sobotę i niedzielę  oraz kolację w sobotę. Zamiejscowym uczestnikom zapewnimy również (nieodpłatnie) nocleg.

Zgłoszenia chęci udziału w Seminarium można dokonać WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, wypełniając formularz na  stronie  www.camk.edu.pl   (zakładka Popularyzacja-> zakładka  Seminarium -> zakładka rejestracja), w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2018. Wszelka korespondencja, związana z Seminarium,  będzie prowadzona również drogą elektroniczną (na adres: semnau@camk.edu.pl). Proszę o staranny wybór skrzynek pocztowych, które zapewnią łączność pomiędzy uczestnikiem, a organizatorami. Zgłoszenia telefoniczne ani pocztą tradycyjną nie będą przyjmowane. Udział w Seminarium będzie możliwy tylko po otrzymaniu zaproszenia od organizatorów (zaproszenia zostaną rozesłane pocztą elektroniczną ok. 2 czerwca) i wpłaceniu opłaty (zaproszonym osobom, wraz z zaproszeniem będzie podane numer konta, termin wpłaty 30 czerwca).

http://www.urania.edu.pl/wiadomosci/xxv-seminarium-dla-nauczycieli-fizyki-astronomia-w-szkolach-ponadpodstawowych-4308.html

Z poważaniem,

  dr Stanisław Bajtlik