Wyniki Konkursu na Artykuł

W dniu 09.06.2020 odbyło się posiedzenie Jury Konkursu w składzie:

     prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow -przewodnicząca 
     prof. dr hab. Bogdan Cichocki

     dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. UW
     prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
     prof. dr hab. Andrzej Wysmołek

Zapoznawszy się z 12 artykułami nadesłanymi na Konkurs Jury przydzieliło:

dwie równorzędne nagrody, w wysokości 4000 PLN każda, autorom następujących prac konkursowych:

  • Piotr T. Grochowski Fermionowe dywany kwantowe
  • Maciej Lisicki Cząstki Janusa, syntetyczne pływaki i materia aktywna w mikroskali

trzy równorzędne wyróżnienia, w wysokości 1 000 PLN każde, autorom następujących prac konkursowych:

  • Krzysztof M.Czajkowski „Ostry metal”, czyli od piorunochronu do oddziaływania światło–materia w pikownękach
  • Agata Kotulska Försterowski Rezonansowy Transfer Energii (FRET) – podstawy fizyczne i zastosowania
  • Anna Krzyżewska Dziedzictwo Edwina Halla

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane na łamach kwartalnika

Postępy Fizyki” po wprowadzeniu przez autorów zmian i poprawek sugerowanych przez Jurorów Konkursu, spełnieniu wymogów Redakcji PF >>>  i standardowym opracowaniu redakcyjnym.

.

Pobierz wyniki Konkursu (676,9 KB)