Wybranie władz Sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych

 Zgodnie ze swoim regulaminem Sekcja Fizyki Oddzialywań Fundamentalnych PTF przeprowadziła w dniach 8-18 lutego 2017 wybory swoich wladz na kadencję 2017-2021. 

  • Helena Białkowska, NCBJ
  • Henryk Czyż, USl.
  • Krzysztof Golec-Biernat, IFJ PAN, URz
  • Bohdan Grządkowski, UW
  • Michał Praszałowicz, UJ
  • Krzysztof Redlich, UWr
  • Aleksander Filip Żarnecki, UW

Zarzad ze swojego grona wybral przewodniczacego, zostal nim prof. dr hab Michał Praszałowicz z Uniwersytetu Jagiellonskiego. Kadencja nowego zarządu rozpocznie się 4 czerwca 2017 roku i potrwa 4 lata. Dziękujemy ustępującym władzom, gratulujemy nowowybranym i żeczymy owocnej działalności.