Władze Polskiego Towarzystwa Fizycznego na lata 2018-2021

Władze Polskiego Towarzystwa Fizycznego na lata 2018-2021

Prezes PTF:

     Leszek Sirko (Oddział Warszawski)

Sekretarz Generalny PTF:

     Bogdan Kowalski (Oddział Warszawski)

Skarbnik PTF:

     Jan Grabski (Oddział Warszawski)

Członkowie Zarządu Głównego PTF:

     Katarzyna Chałasińska-Macukow (Oddział Warszawski)
     Dariusz Grech (Oddział Wrocławski)
     Bohdan Grządkowski (Oddział Warszawski)
     Zbigniew Kąkol (Oddział Krakowski)
     Stanisław Kistryn (Oddział Krakowski)
     Mirosław Łoś (Oddział Warszawski)
     Maciej Maśka (Oddział Katowicki)
     Beata Agnieszka Pietrewicz (Oddział Bydgoski)
     Józef Spałek (Oddział Krakowski)
     Aneta Szczygielska (Oddział Katowicki)
     Andrzej Ślebarski (Oddział Katowicki)
     Zbigniew Trybuła (Oddział Poznański)

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PTF:

     Krzysztof Malarz (Oddział Krakowski)
     Natalia Targosz-Ślęczka (Oddział Szczeciński)
     Ewa Kurek (Oddział Warszawski)
     Włodzimierz Salejda (Oddział Wrocławski)
     Jerzy Wysłocki (Oddział Częstochowski)

Członkowie Sądu Koleżeńskiego PTF:

     Zofia Drzazga (Oddział Katowicki)
     Marek Gluza (Oddział Katowicki)
     Wiesław Andrzej Kamiński (Oddział Lubelski)
     Antoni Paja (Oddział Krakowski)
     Piotr Skurski (Oddział Łódzki)
     Roman Świetlik (Oddział Poznański)
     Małgorzata Wysocka-Kunisz (Oddział Kielecki)