V Polska Konferencja Optyczna "PKO'2017"

W dniach 2 – 6 lipca 2017, w Gnieznie, w hotelu IBIS „Gniezno Stare Miasto” odbędzie się V Polska Konferencja Optyczna "PKO'2017".

Strona internetowa Konferencji: http://www.pko.zut.edu.pl/

Polska Konferencja Optyczna organizowana jest co dwa lata przez Sekcję Optyki PTF. Konferencja ma na celu integrację środowiska polskich optyków. Tworzy platformę do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki. Starannie dobrane wykłady zaproszone umożliwiają rozpoczynającym pracę młodym naukowcom poznanie tematyki badań prowadzonych w innych ośrodkach w kraju. Konferencja jest też jednym z nielicznych forów, na których propagowany jest język polski w optyce.

Tematyka Konferencji:
- optyka kwantowa
- optyka nieliniowa
- fizyka, optyka i technologia laserów oraz innych źródeł promieniowania spójnego
- fotonika
- optoelektronika
- optyka światłowodowa
- optyczne układy zintegrowane
- optyka medyczna
- optyka instrumentalna
- spektroskopia optyczna
- metrologia optyczna
- nowe materiały optyczne
- zastosowania optyki
- dydaktyka optyki

Szczegółowych informacji (pod adresem pko@zut.edu.pl) udzielają organizatorzy konferencji

Marzena Olszewska
Ewa Weinert-Rączka (Przewodnicząca Zarządu Sekcji Optyki PTF)
Andrzej Zółkowski