Synchrotron SOLARIS – nabór wniosków

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS zaprasza do składania wniosków o dostęp do stanowisk pomiarowych polskiego synchrotronu. Nabór wniosków o przyznanie czasu badawczego rozpocznie się 9 kwietnia i potrwa do 20 maja 2018 r.

Nabór wniosków dotyczy stanowisk pomiarowych UARPES, PEEM i XAS. Stanowiska te umożliwiają między innymi badania półprzewodników, nadprzewodników, izolatorów topologicznych, stopów metali, cienkich warstw, nanostruktur magnetycznych czy ogniw słonecznych.

Linia badawcza PEEM/XAS (photoemission electron microscopy / X-ray absorption spectroscopy) jest dedykowana do pomiarów mikroskopowych i spektroskopowych w zakresie miękkiego promieniowania rentgenowskiego.

Linia badawcza UARPES (ultra angle-resolved photoemission spectroscopy) dostarcza fotony w zakresie próżniowego ultrafioletu do badań techniką kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów (ARPES).

Eksperymenty będą odbywały się w okresie od 1 października 2018 r. do 31 stycznia 2019 roku.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się w serwisie internetowym www.synchrotron.pl .