Sympozjum pt. Where Jędrzej Śniadecki met Jan Czochralski

Sympozjum pt. Where Jędrzej Śniadecki met Jan Czochralski ..., w którego gl. pierwszym dniu przewidziane są wykłady zawierające informacje o celowo domieszkowanych kryształach np. wg metody Czochralskiego, z zastosowaniem optoelektronicznym, fotowoltaicznym, scyntylacyjnym, itd., oraz metody spektroskopowe ich badania za pomocą różnego typu mikroskopii.

Informacje o Agendzie Sympozjum
http://www.utp.edu.pl/pl/nauka-i-badania/konferencje-naukowe/1552-where-jedrzej-sniadecki-met-jan-czochralski

Drugi dzień (DAY II) poświęcony jest sprawom bardziej praktycznym, jak innowacyjność, inkubatory przedsiębiorczości i zdolność patentowa, a także możliwości robienia biznesu za granicą (gł. w Niemczech).

Ogłoszenie.pdf (446,8 KB)