SOLARIS - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC po raz kolejny zaprasza do BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA ZE SWOJEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ. Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia; chemia; fizyka; elektronika, nanotechnologia; geologia; ochrona środowiska i inżynieria materiałowa. Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC POKRYWA również KOSZTY: PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz PUBLIKACJI wyników wybranych badań. Ośrodki badawcze CERIC-ERIC zapewniają WSPARCIE MERYTORYCZNE I TECHNICZNE w czasie pomiarów. Planowane badania powinny obejmować pomiary z wykorzystaniem co najmniej dwóch komplementarnych technik badawczych. Zapraszamy do skorzystania z możliwości, jakie stwarza naukowcom CERIC-ERIC. Prosimy również o PRZEKAZANIE NINIEJSZEJ INFORMACJI wszystkim osobom, które mogłyby być nią zainteresowane. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o dostęp do aparatury znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC: www.ceric-eric-eu  [2]. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu. Wnioski należy składać do 1 MARCA (możliwa ocena wstępna i poprawa wniosku) oraz 30 MARCA 2018 R. (dla doświadczonych użytkowników infrastruktury badawczej konsorcjum).

W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków:

  • Włochy: SYNCHROTRON ELETTRA
  • Węgry: BUDAPESZTAŃSKIE CENTRUM NEUTRONOWE
  • Chorwacja: AKCELERATORY JONÓW – INSTYTUT RUĐERA BOŠKOVICIA
  • Austria: UNIWERSYTET TECHNICZNY W GRAZU, INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ
  • Czechy: LABORATORIUM FIZYKI POWIERZCHNI, UNIWERSYTET KAROLA
  • Rumunia: LABORATORIUM STRUKTUR ATOMOWYCH I WAD MATERIAŁÓW ZAAWANSOWANYCH, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów
  • Słowenia: SŁOWEŃSKIE CENTRUM MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO, NARODOWY INSTYTUT CHEMII
  • Polska: SYNCHROTRON SOLARIS (dostęp do infrastruktury badawczej od października 2018 r.).

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (Central European Research Infrastructure Consortium) CERIC-ERIC skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Polskę reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Krakowa. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Członkami organizacji są Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście (Włochy).