Regulamin i Uchwała Wyborcza

Zarząd Główny PTF na posiedzeniu 11.02.2017 przyjął Regulamin Wyborczy do Organów PTF oraz Uchwałę Wyborczą ZG PTF. Dokumenty te stanowią podstawę przeprowadzenia wyborów do władz Towarzystwa na kadencję 2018-2021.

Termin zgłaszania kandydatów do wyborów upływa 31 marca 2017 r. o godzinie 15:00.

Regulamin wyborczy do organów PTF (129,8 KB)

Uchwała wyborcza 2017 (207,6 KB)