Otwarty nabór wniosków na linie synchrotronu Solaris

Trwa piąty nabór wniosków o dostęp do infrastruktury badawczej Centrum Solaris. Zapraszamy naukowców z polski i zagranicy do ubiegania się o czas badawczy!

W aktualnym naborze dostępne są:

  • stanowisko PEEM (mikroskop fotoelektronowy)
  • stanowisko XAS (spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego)
  • stanowisko UARPES (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów)
  • kriomikroskop elektronowy Titan Krios G3.

Korzystanie z infrastruktury badawczej Centrum SOLARIS jest całkowicie bezpłatne. Od marca 2020 r. użytkownicy SOLARIS mogą korzystać z synchrotronu od wtorku do soboty (a nie jak do tej pory - do piątku).

Maksymalny czas trwania eksperymentu został wydłużony niemal dwukrotnie i wyniesie pięć dni (piętnaście zmian).

Badania z aktualnego naboru będą realizowane od WRZEŚNIA 2020 R. DO LUTEGO 2021 R.

Aplikację należy przygotować w języku angielskim w serwisie internetowym Digital User Office https://duo.synchrotron.pl [1]

Termin składania wniosków: do 1 kwietnia, 23:59 CET. Przed złożeniem wniosku zalecamy konsultację z opiekunami infrastruktury badawczej:

STANOWISKO PEEM
DR INŻ. TOMASZ GIELA
tel. 12 664 41 35
DR MARCIN ZAJĄC
tel. 12 664 41 59
mar.zajac@uj.edu.pl

STANOWISKO XAS
DR MARCIN ZAJĄC
tel. 12 664 41 59
mar.zajac@uj.edu.pl
DR INŻ. TOMASZ GIELA
tel. 12 664 41 35

STANOWISKO UARPES
DR NATALIA OLSZOWSKA
tel. 12 664 41 72
natalia.olszowska@uj.edu.pl
MGR MARCIN ROSMUS tel. 12 664 41 26

KRIOMIKROSKOP
DR MICHAŁ RAWSKI
tel. 12 664 61 06
michal.rawski@uj.edu.pl
DR INŻ. PAULINA INDYKA
tel. 12 664 61 06
DR SEBASTIAN GLATT
tel. 12 664 63 21

W przypadku zapytań związanych z pobytem w Krakowie lub innymi sprawami logistyczno-organizacyjnymi zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem Użytkownika:
ALICJA GÓRKIEWICZ
tel. 12 664 41 99, 571 445 045
user.solaris@uj.edu.pl.