Otrzymanie pisma marszałka Senatu RP przez Prezesa PTF