Nagrody PTF za 2018 r.

W 2018 r. Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał prof. dr hab. Marek Biesiada (Uniwersytet Śląski)za nowatorskie badania dotyczące soczewek grawitacyjnych i zwartych radioźródeł jako nowych narzędzi kosmologii i fizyki fundamentalnej.

 2. Nagrodę PTF za rozprawę doktorską otrzymał dr Krzysztof Szerenos (Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku) za pracę zatytułowaną „Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in dielectrics”, za wagę zaprezentowanych w pracy badań związanych z zaobserwowaniem i wyjaśnieniem mechanizmu szybkiego przełączania magnetyzacji prowadzącego możliwości fotomagnetycznego zapisu informacji. Promotorem pracy jest dr hab. Andrzej Stupakiewicz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku.
  Kapituła wyróżniła pracę doktorską dr. Pawła Gruszeckiego (Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), zatytułowaną “Theoretical Study of the Spin Wave Beams in Thin Ferromagnetic Films”, która powstała pod opieką prof. dr hab. Macieja Krawczyka. Kapituła podkreśliła wagę zaprezentowanych w pracy doktorskiej badań związanych z dynamiką fal spinowych w cienkich warstwach ferromagnetycznych.

 3. Nagrodę PTF za pracę magisterską im. Arkadiusza Piekary otrzymał mgr Bartłomiej Rzeszotarski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej). Tytuł pracy: „Transport prądu i spinu we wstęgach grafenu z adatomami fluoru”. Praca została napisana pod opieką prof. dr. hab. inż. Bartłomieja Szafrana z WFiIS AGH Kraków.
  Wyróżnienie za pracę magisterską
  otrzymała mgr Marta Przychodnia (Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej), za pracę pt. „Charakteryzacja struktur Gd na Pt(111) metodami STM/STS”. Promotorem pracy był dr inż. Wojciech Koczorowski.

 4. Nagrodę PTF za Popularyzację Fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymał dr Witold Zawadzki (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kapituła podkreśliła skalę, a zwłaszcza różnorodność działań prowadzonych przez Laureata, obejmujących organizację konkursów o zasięgu ogólnopolskim, prowadzenie warsztatów, wykładów, pokazów dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych z Krakowa i okolic oraz różnych miejsc na terenie całego kraju.

 5. Nagrodę PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli i Medal im. Grzegorza Białkowskiego otrzymała mgr Maria Dobkowska (Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie). Nagrodę przyznano za szczególne zasługi w promowaniu nowatorskich rozwiązań dydaktycznych w Polsce i w Europie, w propagowaniu pracy metodą projektów, w tworzeniu multimedialnych materiałów do nauczania fizyki oraz za wzorcowe przekazywanie wiedzy i umiejętności przyszłym nauczycielom fizyki, a także za wieloletnie aktywne działania w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Fizycznego (2006-2017) i innych strukturach Towarzystwa na rzecz poprawy nauczania fizyki w Polsce.

 6. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymała mgr Janina Kula (IV LO im. KEN w Bielsku-Białej, obecnie nauczycielka w V LO w Bielsku-Białej) za znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą zainteresowaną fizyką.

 7. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymała mgr Anna Danuta Zdunko (nauczycielka fizyki w V LO im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku) za wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania oraz tworzenie autorskich programów nauczania i ich wdrażanie w nauczaniu fizyki i informatyki.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.
Zarząd Główny PTF

Nagrodzeni PTF 2018 (326,2 KB)