Nabory wniosków - synchrotron SOLARIS, konsorcjum CERIC-ERIC

NARODOWE CENTRUM PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO SOLARIS zaprasza do składania wniosków o BEZPŁATNY DOSTĘP DO STANOWISK POMIAROWYCH POLSKIEGO SYNCHROTRONU.

Stanowiska PEEM, XAS i UARPES umożliwiają m.in. badania nadprzewodników, materiałów dirakowskich, izolatorów topologicznych, stopów metali, cienkich warstw, nanostruktur magnetycznych, katalizatorów czy materiałów fotowoltaicznych. Termin składania wniosków upływa 1 KWIETNIA 2019 R. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w serwisie internetowym www.synchrotron.pl . Dodatkowe pytania można kierować na adres user.solaris@uj.edu.pl .

Informujemy również o MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ KONSORCJUM ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ CERIC-ERIC (m.in. synchrotron Elettra, Budapesztańskie Centrum Neutronowe, Instytut Badań Jądrowych Vinča - pełna lista ośrodków znajduje się w załączonym ogłoszeniu). CERIC-ERIC zapewnia bezpłatny dostęp do aparatury. Umożliwia również wizyty przygotowawcze, pokrywa koszty podróży i zakwaterowania dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment, zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie pomiarów. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC: www.ceric-eric.eu . Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu . Wnioski należy składać do 1 MARCA (możliwa ocena wstępna i poprawa wniosku) oraz 1 KWIETNIA 2019 R. (dla doświadczonych użytkowników infrastruktury badawczej konsorcjum).