Krakowskie Konwersatorium Fizyczne 19 kwietnia 2018 r.

Najbliższe Konwersatorium Fizyczne Oddziału Krakowskiego PTF odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 16:15, w sali A-1-06 Wydziału WFAIS, na III Kampusie UJ, ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków.

Ks. Prof. Michał Heller (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) wygłosi referat: „Fizyka i filozofia Stephena Hawkinga”.

Streszczenie: Fizyka jest oczywista – po prostu trzeba krótko przedstawić osiągnięcia wielkiego fizyka. Zrobię to rzeczywiście krótko i subiektywnie, tzn. z punktu widzenia swoich własnych zainteresowań. Z filozofią jest nieco bardziej złożona sprawa. W samym stylu uprawiania fizyki mieści się już pewna filozofia. Styl Hawkinga przedstawię w kontraście ze stylem jego dawnego współpracownika, Rogera Penrose’a. Ale Hawking nie ukrywał swoich, niekiedy radykalnych, filozoficznych poglądów w licznych pozanaukowych wystąpieniach i publikacjach. Pozostawienie ich bez elementów dyskusji byłoby uchybieniem jego pamięci. Przed referatem (15.45) zapraszamy na kawę.