Konwersatorium Pniewskiego-Infelda 25.02.2019

W poniedziałek, 25.02.2019 r. o godz. 16:30 w sali 0.03 odbędzie się konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda. Gościć będziemy Prof. Claudię Draxl, „Einstein profesor” z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Profesor Draxl kieruje grupą teorii ciała stałego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tzw. spektroskopii teoretycznej (opis oddziaływania materii z promieniowaniem) oraz badań materiałowych między innymi w ramach projektu NOMAD (Novel Materials Discovery), którego jednym z celów jest poszukiwanie nowoczesnych materiałów o zadanych własnościach poprzez analizę statystyczną dużych baz danych zawierających wyniki symulacji komputerowych.

Profesor Draxl wygłosi wykład zatytułowany: “From electronic-structure theory to data-driven science

Density-functional theory and methods beyond provide reliable tools to compute, analyze, and understand a large variety of materials and their properties. Making use of these methods in high-throughput studies has become a popular branch of our scientific ecosystem, on the search for advanced materials with tailored properties and novel functions. For successfully exploring the chemical compound space, new data-mining tools need to be developed for recognizing similarities and finding structure, trends and anomalies in the data. In this talk, I will address the question how to proceed from the third to the fourth paradigm of materials research.

Przed konwersatorium, od godz. 16, organizatorzy zapraszają na nieformalne dyskusje przy kawie i ciastkach w holu przed salą 0.03..