Konkurs na najlepszy artykuł upowszechniający wiedzę fizyczną

Polskie Towarzystw Fizyczne ogłasza Konkurs na najlepszy artykuł upowszechniający wiedzę fizyczną autorstwa młodego fizyka* zgłoszony do publikacji w czasopiśmie POSTĘPY FIZYKI (PF).

• Termin nadsyłania artykułów na Konkurs upływa 21.04.2020.

• Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: postepy.fizyki@gmail.com

• W temacie e-maila przesyłającego zgłaszany artykuł należy napisać: KONKURS.

• Jury Konkursu dokona oceny zgłoszonych artykułów.

• Jury Konkursu przyzna nagrody finansowe autorom trzech najlepszych artykułów.

• Nagrodzone artykuły zostaną opublikowane w PF.

• Nagrody zostaną ufundowane przez Fundację Pro Physica.

• Nienagrodzone artykuły nadesłane na Konkurs zostaną opublikowane w PF po pozytywnie zakończonym procesie recenzyjnym.


*Zgodnie z duchem ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na użytek niniejszego Konkursu przyjmujemy, że młodym fizykiem jest osoba prowadząca działalność naukową i/lub dydaktyczną, która jest nauczycielem, doktorantem lub nauczycielem akademickim albo nieposiadającym stopnia doktora, albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

 

Regulamin Konkursu (822,3 KB)