Informacja o Laureatach Nagród PTF za 2014 r.

W 2014 r. Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

  1. Nagrodę naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał dr hab. Bartłomiej Dybiec z Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego za nowatorskie wyniki badań w obszarze nierównowagowej fizyki statystycznej zaś prof. dr hab. inż. Sławomir Maksymilian Kaczmarek otrzymał Wyróżnienie za badania o dużym potencjale innowacyjnym nowych materiałów dla potrzeb optoelektroniki.
  2. Nagrodę PTF za rozprawę doktorską otrzymał dr Michał Nowak z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie, pt.: „Electronic structure of artificial atoms and molecules: spin-orbit coupling effects”.
  3. Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary otrzymał mgr Paweł Leon Swaczyna z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Krawczyk, zatytułowaną „Efekty ciemnej materii w Inert Doublet Model w świetle najnowszych danych LHC”. Wyróżnienie otrzymał mgr inż. Krzysztof Kolasiński z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie za pracę „Modelowanie doświadczenia mapowania lokalnej gęstości stanów techniką sondy skaningowej dla półprzewodnikowych otwartych kropek kwantowych” , wykonaną pod opieką dr hab. inż. Bartłomieja Szafrana, profesora AGH.
  4. Nagrodę za Artykuł Popularnonaukowy pt.”Wszechświat w łazience”, opublikowany w czasopiśmie Delta nr 1/2013, otrzymał dr Krzysztof Turzyński
  5. Nagrodę PTF za Popularyzację Fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymał mgr inż. Paweł Janowski ze względu na indywidualną, niezwykle intensywną i bardzo różnorodna działalność popularyzatorską.
  6. Nagrodę PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli i Medal im. Grzegorza Białkowskiego otrzymała dr Elżbieta Zawistowska z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Nagrodę II stopnia dla Wyróżniających się Nauczycieli otrzymała mgr Małgorzata Olędzka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. KEN w Białymstoku. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymały ex aequo mgr Dorota Matuszczak z LO im. Armii Krajowej w Białobrzegach i mgr Danuta Hewelt z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Poznaniu. Kapituła Nagród dla Nauczycieli w 2014 r. przyznała również dwa Wyróżnienia: dla mgr Natalii Buczak z ZSO nr 5 i Dwujęzycznym Gimnazjum nr 26 we Wrocławiu oraz dla mgr Pawła Grzyła z Gimnazjum w Lubnie. 
  7. Zarząd Główny PTF podjął decyzję o uhonorowaniu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Nagrodą Specjalną Polskiego Towarzystwa Fizycznego za popularyzację fizyki w latach 2010-2014.