II Ogólnopolska Studencka Fizyczno-Optyczna Konferencja FOKA 2017

Druga edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Fizyczno-Optycznej Konferencji (FOKA) odbędzie się w dniach 20-22 października 2017r. w Szklarskiej Porębie. Konferencja rozpocznie się na Politechnice Wrocławskiej, gdzie zostaną wygłoszone dwa wykłady inauguracyjne: ,,Surface Relief Gratings: experiments, physical scenarios and photoinduced (anomalous) dynamics of functionalized polimer chains” przez prof. dr hab. Antoniego C. Mitusia oraz ,,Kondensacja oddziałujących fotonów” przez dr inż. Macieja Pieczarkę. Następnie, w Szklarskiej Porębie będą miały miejsce prezentacje uczestników oraz sesja plakatowa.

FOKA jest wydarzeniem poświęconym fizyce, optyce i ich zastosowaniom w innych dziedzinach nauki i techniki. Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Fizyków Nabla oraz Koło Naukowe NANOin działające przy Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Wydarzenie skierowane jest do studentów i doktorantów. Głównym celem konferencji jest umożliwienie młodszym uczestnikom zdobycia pierwszych doświadczeń w prezentacji wyników badań przed szerszym gronem odbiorców. Ogólnopolski charakter konferencji ma natomiast zapewnić uczestnikom możliwość poszerzenia bazy kontaktów i wymianę doświadczeń.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony konferencji: http://www.foka.pwr.edu.pl/