II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

25 kwietnia 2017 r. w Ministerstwie Energii odbędzie się II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej. Organizatorzy zapraszają do udziału reprezentantów uczelni, kuratoriów oświaty, szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej.

http://www.me.gov.pl/node/27100

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
agnieszka.negadowska@me.gov.pl (tel. 22 693 47 42)
lub
justyna.bracha-rutkowska@me.gov.pl (tel. 22 693 4630).