CERIC - nabór wniosków na bezpłatne pomiary za granicą

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC po raz kolejny zaprasza do BEZPŁATNEGO SKORZYSTANIA Z 50 STANOWISK I LABORATORIÓW BADAWCZYCH. Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia; chemia; fizyka; elektronika, nanotechnologia; geologia; ochrona środowiska i inżynieria materiałowa.

Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC pokrywa również koszty podróży i zakwaterowania naukowców przeprowadzających eksperyment. Finansuje również publikację wybranych wyników badań. Ośrodki badawcze CERIC-ERIC zapewniają wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie pomiarów. Niektóre umożliwiają odbycie wizyt przygotowawczych (_feasibility studies_).

Planowane badania powinny obejmować pomiary z wykorzystaniem co najmniej dwóch komplementarnych technik badawczych.

Prosimy o PRZEKAZANIE NINIEJSZEJ INFORMACJI PRACOWNIKOM NAUKOWYM I DOKTORANTOM.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o dostęp do aparatury znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC: https://www.ceric-eric.eu/ . Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu. Wnioski należy składać do 2 WRZEŚNIA (możliwa ocena wstępna i poprawa wniosku) oraz 30 WRZEŚNIA 2019 R. (dla doświadczonych użytkowników infrastruktury badawczej konsorcjum).

W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków: ·

  • Włochy: SYNCHROTRON ELETTRA
  • Polska: SYNCHROTRON SOLARIS ORAZ CRYO-EM
  • Węgry: BUDAPESZTAŃSKIE CENTRUM NEUTRONOWE
  • Chorwacja: AKCELERATORY JONÓW – INSTYTUT RUĐERA BOŠKOVICIA
  • Austria: UNIWERSYTET TECHNICZNY W GRAZU, INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ
  • Czechy: LABORATORIUM FIZYKI POWIERZCHNI, UNIWERSYTET KAROLA
  • Rumunia: LABORATORIUM STRUKTUR ATOMOWYCH I WAD MATERIAŁÓW ZAAWANSOWANYCH, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów
  • Słowenia: SŁOWEŃSKIE CENTRUM MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO, NARODOWY INSTYTUT CHEMII
  • Serbia: INSTYTUT BADAŃ JĄDROWYCH VINČA.

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (Central European Research Infrastructure Consortium) CERIC-ERIC skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Polskę reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Krakowa. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Członkami organizacji są Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście (Włochy).

https://www.ceric-eric.eu/